<div align="center"> <h1>eGodziszewo</h1> <h3>Internetowy Biuletyn Informacyjny Sołectwa Godziszewo</h3> <p>godziszewo, egodziszewo, godziszewa, godziszewem, godziszewie, godziszewskie, jezioro godziszewskie, sołectwo</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.solectwogodziszewo.pl" rel="nofollow">http://www.solectwogodziszewo.pl</a></p> </div>